2022-12-10 21:59:20


دوپینگ مالیاتی دولت

اکو ایران/ در 8 ماه نخست سال 310 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده. وزارت اقتصاد اعلام کرده این میزان مالیات با مقابله با فرارهای مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها و جایگزینی منابع مالیاتی محقق شده است.

در 8 ماه نخست سال 310 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده. وزارت اقتصاد اعلام کرده این میزان مالیات با مقابله با فرارهای مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها و جایگزینی منابع مالیاتی محقق شده است.بیشترین سهم از درآمدهای مالیاتی کشور را هم مالیات‌های مستقیم داشتند. اشخاص حقیقی در هشت ماه نخست سال 194 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.هر چند که وزارت اقتصاد معتقد است که افزایش درآمدهای مالیاتی کشور ناشی از مقابله با فرارهای مالیاتی و ساماندهی کارتخوان‌ها بوده، اما نباید فراموش کرد که افزایش نرخ ارز، تورم جهانی و افزایش درآمدهای تجاری کشور در هشت ماه نخست سال، کمک بزرگی به درآمدهای مالیاتی کرده‌اند.
بازنشر : آخرین خبر