مهران محمدی امین2023-12-19 19:55:29


دو روز تا الزام مودیان مالیاتی برای اتصال به سامانه مودیان

صدا و سیما/طبق قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، تمامی فعالان اقتصادی از ابتدای دی باید صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان صادر کنند تا جریمه نشوند. این جریمه‌ها نظیر محروم شدن از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی و همچنین اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش بدون فاکتور الکترونیکی آن فعال اقتصادی هستند.

صدا و سیما/طبق قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، تمامی فعالان اقتصادی از ابتدای دی باید صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان صادر کنند تا جریمه نشوند.

این جریمه‌ها نظیر محروم شدن از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی و همچنین اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش بدون فاکتور الکترونیکی آن فعال اقتصادی هستند.


بازنشر : آخرین خبر