2023-11-05 13:48:14


رئیس‌ سازمان مالیاتی: فهرست ۱۸ هزار خانه‌ خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است

برنا/رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از دریافت فهرست اولیه خانه‌های خالی مربوط به سال ۱۴۰۱ خبر داد.  سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۱۸ هزار خانه خالی برای سال ۱۴۰۱ به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده که پس از انجام بررسی‌های لازم میزان مالیات آنها محاسبه و به مالکان اعلام می‌شود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از دریافت فهرست اولیه خانه‌های خالی مربوط به سال ۱۴۰۱ خبر داد.

 سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۱۸ هزار خانه خالی برای سال ۱۴۰۱ به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده که پس از انجام بررسی‌های لازم میزان مالیات آنها محاسبه و به مالکان اعلام می‌شود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص افزود: ارزش مالیاتی که از مالکان این واحدهای مسکونی خالی مطالبه شده حدود دو هزار میلیارد تومان است.


بازنشر : آخرین خبر