مهران محمدی امین2023-08-28 12:14:08


رئیس سازمان امور مالیاتی: به دنبال این هستیم که بخش عمده‌ مالیات را دانه درشت‌ها پرداخت کنند

پایگاه اطلاع رسانی دولت/ رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که بخش عمده‌ی مالیات را دانه درشت ها پرداخت کنند، گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ همت، مالیاتی بوده که می‌توانستیم تنها از ۴۰ شرکت اخذ کنیم، اما طبق برخی قوانین نتوانستیم این کار را کنیم. .

پایگاه اطلاع رسانی دولت/ رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که بخش عمده‌ی مالیات را دانه درشت ها پرداخت کنند، گفت: در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ همت، مالیاتی بوده که می‌توانستیم تنها از ۴۰ شرکت اخذ کنیم، اما طبق برخی قوانین نتوانستیم این کار را کنیم.


بازنشر : آخرین خبر