مهران محمدی امین2024-01-02 13:40:09


رئیس سازمان امور مالیاتی: متولیان سامانه جامع تجارت عقب ننشینند

تسنیم/ در شرایطی شاهد اعتراض برخی طلافروشان به ابلاغیه های جدید سازمان امور مالیاتی هستیم، که اساسا هدف این سامانه ها شفاف شدن عملکرد طلافروشانی است که که با تراکنش های میلیاردی تا کنون پرونده ی مالیاتی نداشته اند. .

در شرایطی شاهد اعتراض برخی طلافروشان به ابلاغیه های جدید سازمان امور مالیاتی هستیم، که اساسا هدف این سامانه ها شفاف شدن عملکرد طلافروشانی است که که با تراکنش های میلیاردی تا کنون پرونده ی مالیاتی نداشته اند.


بازنشر : آخرین خبر