2023-05-31 21:09:03


رئیس سازمان مالیاتی: کمتر از 3 یا 4 درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند

نوداقتصادی/ رئیس سازمان مالیاتی گفت: هر کسی در کشور می‌تواند یک خودرو و یک مسکن داشته باشد. محمد هادی سبحانیان افزود: جامعه هدف مالیات بر عایدی سرمایه تعداد اندک سفته بازان هستند.

نوداقتصادی/ رئیس سازمان مالیاتی گفت: هر کسی در کشور می‌تواند یک خودرو و یک مسکن داشته باشد.

محمد هادی سبحانیان افزود: جامعه هدف مالیات بر عایدی سرمایه تعداد اندک سفته بازان هستند.

نگرانی‌ها در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه بی‌مورد است.

 کمتر از 3 یا 4 درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.


بازنشر : آخرین خبر