2023-02-05 17:41:00


رئیس سازمان مالیاتی: سود سپرده‌های بانکی فعلا از مالیات معاف است

میزان/ رئیس سازمان مالیاتی رقم پرونده‌های بلاتکلیف مالیاتی را بالغ بر ۲۱۳ همت اعلام کرد و گفت: سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف و فعلا هیچ بحثی از حذف معافیت مذکور مطرح نشده است. داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری با اشاره به اینکه در رابطه با نرخ افزایش دستمزد نمی‌توان با قطعیت اظهار کرد، گفت: نرخ رشد مالیات بر دستمزد کارکنان ۲۷ درصد است.

میزان/ رئیس سازمان مالیاتی رقم پرونده‌های بلاتکلیف مالیاتی را بالغ بر ۲۱۳ همت اعلام کرد و گفت: سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف و فعلا هیچ بحثی از حذف معافیت مذکور مطرح نشده است.

داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری با اشاره به اینکه در رابطه با نرخ افزایش دستمزد نمی‌توان با قطعیت اظهار کرد، گفت: نرخ رشد مالیات بر دستمزد کارکنان ۲۷ درصد است.

بخشی از مالیات وصولی مربوط به دوره‌های قبل است، برخی از مودیان مالیات تکلیفی حقوق و دستمزد را به خزانه واریز نکرده‌اند.

همچنین پرونده‌های رسیدگی نشده سنوات قبل بررسی خواهد شد.

بر این اساس رشد نرخ مالیات بیش از نرخ رشد حقوق است‌.

وی افزود: در مشاغل عقب افتادگی در حوزه مالیات وجود دارد، این موضوع به مالیات توافقی دوره‌های گذشته با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصد مرتبط بوده است.

به عنوان مثال مالیات مشاغل در تبصره ۱۰۰ رشد پایینی داشته است.

میانگین پرداخت مالیات یک صنف ۶ میلیون و مالیات پرداختی حقوق بگیر ۸ میلیون بوده و این فاصله در طول تاریخ ایحاد شده و تلاش می‌کنیم این مشکل بر طرف شود.

یعنی مالیات مشاغل از طریق واریز به پوز محاسبه می‌شود.

منظور اعلام کرد: ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مشاغل مالیات مقطوع را پذیرفتند.

این درحالی است که اطلاعات این مالیات از فروش مودی محاسبه شده بود.

بر این اساس مالیات مشاغل و اصناف در سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

به این ترتیب با رویکرد جدید برای برخی اصناف ۲ برابر و برای گروه‌های دیگر تا ۳ برابر افزایش میزان مالیات رخ داده است.

رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف شده است، گفت: فعلا هیچ بحثی از حذف معافیت مذکور مطرح نشده است.

سود سپرده‌گذاران نسبت به تورم به قدری نیست که بتوان از آن مالیات گرفت.

چراکه این موضوع نظام بانکداری را مختل خواهد کرد.

وی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی در سال بعد نیز تصریح کرد: سال آینده مالیات به ۷۰۰ همت خواهد رسید که رشد ۵۴ درصدی خواهد داشت.

منبع اول این رشد تعداد زیاد پرونده مالیاتی باقی‌مانده از دوره‌های قبل در هیئت‌های بدوی، تجدید نظری و شورای عالی مالیاتی است.

رقم پرونده‌های بلاتکلیف مالیاتی در هیئت‌های رسیدگی بالغ بر ۲۱۳ همت است.

منظور همچنین تاکید کرد: امسال حدود ۲۰۰ همت پرونده سنوات قبل(از سال ۹۵ به این سو) قطعی‌سازی شده که حدود ۴۰ درصد این برآورد قابل وصول است.

منظور ادامه داد، ۴۵ درصد مالیاتها از محل ارزش افزوده است، بر این اساس منبع دوم پوشش افزایش درامدهای مالیاتی نیز مربوط به مالیات ارزش افزوده است.

عامل سوم مربوط به تحقق ۷۰۰ همت دراند مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی است.

رئیس سازمان مالیاتی افزود: از ابتدای آبان این قانون اجرایی شده که اجرای آن شیب قابل قبولی داشته است.

تاکنون ۱۱ میلیون صورت حساب از شرکت‌های مشمول صادر شده است.

در سه ماه اخیر رقم این صورت حساب‌های ۴۰۰ شرکت بورسی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

میزان مالیات ارزش افزوده نیز ۳۳ همت است.

به این ترتیب مالیات عملکرد و ارزش افزوده رشد جدی خواهد کرد.

در این سامانه ۵۰ هزار شرکت مشخص شده‌اند که از شرکت‌های بورسی خرید کرده‌اند.

منظور گفت: سهم مالیات در بودجه ۵۸ درصد لحاظ شده درحالی که سال قبل حدود ۴۰ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم سازمان مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید به شکل سیستمی از طریق کنترل پوزها بوده است.

تا سال قبل ۲.

۲ میلیون مودی جدید شناسایی شده‌اند که البته ممکن است مربوط به مشاغل کوچک باشد.

این موضوع در جهت عدالت مالیاتی بوده است.

مردم تخلف پزشکان را گزارش دهندرئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به خبرگزاری میزان در رابطه با مالیات پزشکان گفت: بخشی از درآمد پزشکان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است.

طبق قانون این مراکز و بیمارستان‌ها باید ۱۰ درصد درآمد پزشکان را به عنوان مالیات تکلیفی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

میزان مالیاتی پرداختی پزشکان در سه سال اخیر از این محل رشد خوبی داشته است.

منظور ادامه داد: بخش دیگر درآمد پزشکان از ویزیت است و طبق قانون پزشکان باید در مطب‌های خود از کارتخوان استفاده کرده و درخواست پول نقد یا انتقال وجه از طریق کارت به کارت را نکنند.

تخلفات زیادی در این راستا گزارش شده است و شماره کارتی که به سازمان گزارش شده برای ما فرقی با دستگاه کارتخوان ندارد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر مردم با چنین موردی مواجه شدند حتما برای رسیدگی به سازمان گزارش دهند.

شناسایی یک میلیون مودی جدید در سال‌جاریوی با اعلام اینکه امسال تا امروز یک میلیون مودی جدید شناسایی شده است، گفت: در تهیه اظهارنامه برآوردی برای سه سال اخیر اقدام مهمی انجام شد.

۳۰۰ هزار شرکت در سال فعالیت داشتند اما اظهارنامه ندادند.

برای اینها اظهارنامه برآوردی تهیه شد.

۳ میلیون واحد صنفی در سنوات اخیر علی رغم فعالیت اظهارنامه نداده‌اند.

این افراد قبلا مودیان بوده‌اند اما اظهارنامه نداده بودند.

برای این افراد نیز اظهارنامه برآوردی تهیه شده است.

این مالیات برای مودیان مذکور حدود ۹۰ همت است که این برگ‌های تشخیص ابلاغ خواهد شد.

اگر نپذیرفت مودی مذکور باید اظهارنامه به سازمان مالیاتی بدهد.

رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به شناسایی ۳ شرکت کدفروش در سه استان با فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی اعلام کرد: اخیرا یک شرکت کد فروش در یزد شناسایی شد که ۳همت فرار مالیاتی ایجاد کرده اند.

در همدان نیز یک شرکت ایجاد شده که ۱۵۰۰ همت فاکتور فروشی داشته است در آذربایجان نیز شرکت فاکتور فروشی شناسایی شد که ۳ هزار میلیارد تخلف مالیاتی از طریق ایجاد شرکت صوری و کد فروش داشته است.

۳ هزار شرکت مشکوک به صوری بودن شناسایی شده اند.

۷ هزار شرکت در درگاه سازمان به عنوان کد فروش و صوری معرفی شدند.

فعالان اقتصادی نباید با این شرکت‌ها مراوده اقتصادی داشته باشند.

منظور با بیان اینکه، سازمان مکلف به برآورد مالیات بر اساس ارزش منصفانه است‌ این ارزش یعنی میزان سود بر اساس فعالیت‌های مشابه، گفت: این روند بر اساس نرخ‌های سود تعینی وزارت صمت برای اصناف مختلف است.

به این ترتیب همکاران ما ضرایب مختلف را برای ۷۰۰ صنف استخراج کرده‌اند.

تاکید ما این است که مودیان اسناد ارائه کنند تا وارد محاسبه مالیات با ضریب سود و تخمین نشویم.

این ضرایب به تشخیص کارشناسی وزارت صمت متکی است اما ضرایب ما پایین‌تر از آن‌ها است.

به همه ادارات‌ کل خود در قالب بخشنامه اعلام کردیم ضرایب بر اساس شرایط اقلیمی قابل تغییر است.

این ضرایب متوسط و کشوری است و مدیر کل می‌تواند این ضرایب را به استناد بخشنامه که صادر شد اصلاح کند.

البته با اصناف جلساتی برگزار کردیم تا اگر اعتراضی داشتند قطعا رسیدگی میکنیم.

تعدادی آمدند و ضرایب اصلاح شده است.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: مزایده خودروها یک اقدام مهم سازمان در مقابله با فرار مالیاتی بود.

حدود ۷۰۰ خودرو در چند نقطه پنهان شده بود و اموال در نهایت شناسایی شد.

۲ راهکار وجود داشت، عرضه درسامانه ستاد یا روش‌های دیگر.

این خودروها اموال دولت نبود و ضرورتی به عرضه در ستاد نبود.

به دلایلی می‌خواستیم سریع تعیین تکلیف شود اما سامانه ستاد محدودیت خاص خودش را دارد.

بر همین اساس از مزایده عمومی استفاده شد.

ارزش کل خودروهای فروخته شده بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بود.

یک‌مودی با ۲۴ شرکت در ۵ هزار روز اخیر یک ریال مالیات پرداخت نکرده است.

ما نمی‌خواهیم به تولید آسیب بزنیم.

یک واردکننده بزرگ فرار مالیاتی داشت و ۷۰۰ میلیارد مالیات تشخیص داده شد که مودی نسبت به ۴۰۰ میلیارد تومان تمکین کرده است.

تلاش می‌کنیم افراد فراری از مالیات را شناسایی کنیم.


بازنشر : آخرین خبر