مهران محمدی امین2023-12-25 13:54:10


رئیس سازمان مالیاتی: هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در صنف طلا نداریم

تسنیم/رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده و اصل طلا و جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. شبکه سراسری خبر در بخش خبری ساعت 21 خود شایعه افزایش مالیات بر طلا و جواهر را در گفتگو با آقای سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی بررسی کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده و اصل طلا و جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.

شبکه سراسری خبر در بخش خبری ساعت 21 خود شایعه افزایش مالیات بر طلا و جواهر را در گفتگو با آقای سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی بررسی کرد.


بازنشر : آخرین خبر