2023-01-08 21:59:09


راه‌های فرار از مالیات بر عایدی سرمایه

اکو ایران/ بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از یازدهم دی ‌ماه در صحن علنی مجلس آغاز شده. بر طبق این طرح قرار است از درآمدهای ناشی از معامله ملک، خودرو، طلا و ارز و .

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از یازدهم دی ‌ماه در صحن علنی مجلس آغاز شده.

بر طبق این طرح قرار است از درآمدهای ناشی از معامله ملک، خودرو، طلا و ارز و .

.

.

افراد مالیات گرفته شود اما برای این مالیات‌دهی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده.

برای استفاده از معافیت معامله ملک دو شرط اصلی وجود دارد.

یک اینکه دوره تملک ملک کمتر از 2 سال نباشد و شرط دوم اینکه، ملک دیگری به نام فرد ثبت نشده باشد.

البته هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزندان بالای 18 سال، تا سقف 4 ملک با دوره تملک بیش از دو سال از پرداخت مالیات ملک معاف است به شرط اینکه ملک دیگری به نام فرزندان یا همسرش نباشد.

معافیت برای معامله خودرو هم تقریبا شبیه به مسکن است.

بر طبق این طرح هر شخص حقیقی بالای 18 سال، به میزان فروش معادل 200 گرم طلای 18 عیار از مالیات معاف خواهد بود به شرط اینکه در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد.


بازنشر : آخرین خبر