مهران محمدی امین2023-08-13 08:36:04


رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی برمبنای شاخص های برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی گفت: رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای شاخص برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی انجام خواهد شد.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاخص های برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی تغییرات کوچکی داشته است که در برخی از این شاخص ها تغییراتی مبنی بر قابلیت اجرایی و ایجاد ساختار در دانشگاه های علوم پزشکی و عملیاتی شدن آنها و ارتقاء بهره وری ایجاد شده است.

وی با اشاره به برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی و همپوشانی شاخص های آن با رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای شاخص برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی خواهد بود.

حسن زاده افزود: در حال حاضر مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی (نصر) که مجری رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی است در حال کار بر روی شاخص های برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی هستند تا شاخص ها را در رتبه بندی لحاظ کنند.

نائب رئیس شورای کشوری عدالت ، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی خاطرنشان کرد: در برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی ۱۰ کارگروه داریم که به ترتیب در هر یک از کارگروه ها دانشگاه های علوم پزشکی برتر مشخص شدند.

وی افزود: در کارگروه «نظام اعتباربخشی ملی و استانداردهای آموزشی» دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و سمنان از کلان منطقه یک، دانشگاه علوم پزشکی البرز از کلان منطقه ۶، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از کلان منطقه ۷، دانشگاه علوم پزشکی گناباد از کلان منطقه ۹ و دانشگاه علوم پزشکی ایران از کلان منطقه ۱۰ امتیاز کامل را کسب کردند.

حسن زاده اظهار داشت: در کارگروه «مدیریت جامع کیفیت آموزش علوم پزشکی» تنها دانشگاهی که امتیاز کامل را کسب کرده است دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کلان منطقه ۵ است و در کارگروه «بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی» تنها دانشگاهی که امتیاز کامل را کسب کرده است دانشگاه علوم پزشکی تهران از کلان منطقه ۱۰ است.

وی افزود: در کارگروه «همگرایی علوم و فناوری» دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کلان منطقه ۲ و دانشگاه علوم پزشکی کرمان از کلان منطقه ۸ امتیاز کامل را بدست آوردند و در کارگروه «پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی» دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کلان منطقه ۷ و دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از کلان منطقه ۹ امتیاز کامل را گرفتند و همچنین در کارگروه «اخلاق پزشکی، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای» تنها دانشگاهی که امتیاز کامل را کسب کرده است دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از کلان منطقه ۲ است.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تاکید کرد: در کارگروه های «کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان»، «اقتصاد آموزش»، «مرجعیت علمی و آینده نگاری» و «توسعه آموزش و فناوری های نوین یادگیری» هیچ دانشگاهی موفق نشد امتیاز کامل را کسب کند.

البته برخی از دانشگاه ها امتیازهای بالا کسب کرده بودند اما امتیاز کامل را کسب نکرده اند.

وی گفت: بنابراین در کلان منطقه ۱ تعداد یک دانشگاه، در کلان منطقه ۲ تعداد دو دانشگاه، در کلان منطقه ۵ تعداد یک دانشگاه، در کلان منطقه ۶ تعداد یک دانشگاه، در کلان منطقه ۷ تعداد دو دانشگاه، در کلان منطقه ۸ تعداد یک دانشگاه، در کلان منطقه ۹ تعداد دو دانشگاه، در کلان منطقه ۱۰ تعداد دو دانشگاه به عنوان دانشگاه های برتر معرفی شدند و توانستند ماموریت خود را انجام دهند.

جدول کلان منطقه آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی حاضر در منطقه آمایشی منطقه یک گیلان/ سمنان/ گلستان/ بابل/ مازندران/ شاهرود منطقه دو مراغه/ ارومیه/ اردبیل/ تبریز/ خلخال/ سراب/ خوی منطقه سه همدان/ ایلام/ اسدآباد/ کرمانشاه/ کردستان منطقه چهار لرستان/ جندی شاپور اهواز/ شوشتر/ بهبهان/ آبادان/ دزفول منطقه پنج گراش/ شیراز/ لارستان/ جهرم/ فسا/ بندرعباس/ بوشهر/ یاسوج منطقه شش اراک/ زنجان/ قزوین/ ساوه/ قم/ خمین/ البرز منطقه هفت اصفهان/ یزد/ کاشان/ شهرکرد/ منطقه هشت کرمان/ زابل/ ایرانشهر/ رفسنجان/ زاهدان/ جیرفت/ سیرجان/ بم منطقه نه مشهد/ نیشابور/ تربت حیدریه/ تربت جام/ گناباد/ بیرجند/ سبزوار منطقه ده مرکز قلب شهید رجایی/ تهران/ علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی/ ارتش/ انستیتو پاستور/ بقیه الله الاعظم/ شهید بهشتی/ تهران/ سازمان انتقال خون/ ایران/ تربیت مدرس/ شاهد


بازنشر : مهر

برچسب‌ها

-

برنامه عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی

-

غلامرضا حسن زاده

-

رتبه بندی دانشگاه ها

-