مهران محمدی امین2023-12-13 17:23:10


ردپای مالیات و بازنشستگان در رد بودجه

خراسان/کلیات لایحه بودجه 1403 در شرایطی دیروز توسط نمایندگان رد شد که به نظر می‌رسد دلیل عمده آن به مواردی همچون افزایش رقم کلی مالیات ها و ابهام در همسان سازی حقوق بازنشستگان بر می گردد.  نمایندگان در جلسه علنی مجلس، کلیات لایحه بودجه 1403 را با 127 رای مخالف در مقابل 91 رای موافق رد کردند.

خراسان/کلیات لایحه بودجه 1403 در شرایطی دیروز توسط نمایندگان رد شد که به نظر می‌رسد دلیل عمده آن به مواردی همچون افزایش رقم کلی مالیات ها و ابهام در همسان سازی حقوق بازنشستگان بر می گردد.

 نمایندگان در جلسه علنی مجلس، کلیات لایحه بودجه 1403 را با 127 رای مخالف در مقابل 91 رای موافق رد کردند.

این در حالی بود که کمیسیون تلفیق با این موضوع موافقت کرده بود.

البته نمایندگان افزایش مالیات ها و پیش بینی نشدن منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را از دلایل رد کلیات لایحه بودجه عنوان کردند.

هرچند رئیس سازمان برنامه به عنوان نماینده دولت به برخی ابهامات مطرح شده پاسخ داد، با این حال، نمایندگان قانع نشدند و در نتیجه با رد کلیات این لایحه، قرار شد تا یک هفته دیگر اصلاحات لازم در آن انجام شود.

سیاه و سپید لایحه بودجه به روایت کمیسیون تلفیقبه گزارش خراسان، در جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق پیرامون این لایحه قرائت شد.

برخی از موارد مهم مثبت آن به شرح زیر است: بازار کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی به کمترین میزان در یک دهه گذشته کمیسیون تلفیق، در این باره آورده است: شکاف درآمدها و هزینه ها که همان کسری تراز عملیاتی است، در لایحه بودجه 1403 با رشد حدود 42 درصدی درآمدها و 19 درصدی هزینه ها به طور کلی کاهش چشم گیری یافته و با رقم 305 هزار میلیارد تومان به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است.

برآورد دقیق تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته:  رشد 11 درصدی اعتبارات واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً فروش نفت) و همچنین درج ارقام واقع بینانه تر برای واگذاری اموال غیر منقول و واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله مصادیق برآورد واقع بینانه دولت از منابع دانسته شده است.

تکمیل طرح های عمرانی با افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده: بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق، تکمیل طرح های نیمه تمام از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به شرایط وخیم تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری) در کشور در سال های اخیر یک امر مثبت تلقی شده است.

در ادامه این گزارش، موارد منفی که مهم ترین آن ها در ادامه می آید دیده می شود:ابهام و کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها: به گزارش کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف هدفمندسازی به صورت شفاف ارائه نشده و تنها رقم 758 همت سرجمع و سرفصل های اعتبارات ذکر شده است.

همچنین لایحه بودجه در بخش منابع هدفمندسازی یارانه ها با کسری قابل توجهی روبرو خواهد بود.

مشخص نبودن نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم: در بخش دیگری از گزارش کمیسیون تلفیق آمده که رابطه مصارف و اولویت های تقدیمی با برنامه هفتم و هم چنین میزان منابع تخصیص یافته برای اجرای تکالیف برنامه هفتم در لایحه مشخص نیست.

رشد محدود حقوق و مستمری کارکنان نیازمند تصمیم گیریکمیسیون تلفیق در ادامه، به محورهای تصمیم گیری اشاره کرده که می بایست در بررسی بودجه مد نظر قرار گیرند.

از جمله این موارد، رشد حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان است که به ترتیب در لایحه بودجه 18 و 20 درصد پیش بینی شده است.

با این حال، کمیسیون تلفیق تصریح کرده که تصمیم گیری در خصوص مطلوب یا نامطلوب بودن این میزان از رشد حقوق، چالشی است.

از جهت موضوع محدودیت منابع عمومی وجود دارد که در صورت فشار بر آن، امکان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم ناشی از آن وجود دارد و از سوی دیگر، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان ایجاب می کند که رشد حقوق به میزانی باشد که به بهره وری دولت لطمه وارد نشود.

کمیسیون تلفیق: دولت منابع مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به بودجه اضافه خواهد کردمجلس در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه که البته هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است، متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق شاغلان را مصوب کرده بود، با این حال، طبق تصریح کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش بینی نشده است.

اما گزارش کمیسیون تلفیق گویای این مطلب است که ظاهراً دولت قول اضافه کردن 50 همت منابع در این بخش را داده است.

عدم پیش بینی منابع برای تادیه بخشی از بدهی های دولت به تامین اجتماعی و صندوق توسعه: از دیگر اشکالات کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه، عدم تخصیص منابع به این دو بخش به دلیل محدودیت منابع دولت بوده است.

پاسخ رئیس سازمان برنامه به دغدغه درباره  رشد مالیات هادر لایحه بودجه سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی 49.

8 درصد افزایش داشته است.

این مسئله، یک محور سخنان مخالفان تایید کلیات بودجه در روز گذشته بود.

در این باره «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه دیروز مجلس حضور داشت، بخشی از این افزایش را به دلیل ظرفیت های قانونی در برنامه هفتم به ویژه در حوزه ساماندهی معافیت های مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی عنوان کرد.

به گفته وی، هم چنین بخشی از افزایش مالیات ها ناشی از تورم است.

وی اظهار داشت: امسال در بحث مالیات ها 39 درصد تورم داریم که افزایش قیمت ایجاد کرده و به طوری طبیعی مالیات ها نیز رشد پیدا می کند.

قالیباف: سازمان برنامه و بودجه به‌ صورت کتبی منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بپذیردعدم درج منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از محورهای مخالفت با لایحه بود که البته در گزارش کمیسیون نیز تصریح شده بود که دولت منابع مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به بودجه اضافه خواهد کرد.

با این حال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس خطاب به سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید.

هم اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد می‌کند.

باید روشن باشد که آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟ وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر جهت‌گیری احکام بودجه باید به سمت برنامه باشد.

بحث ناترازی انرژی یکی از موضوعات مهم است که آن طور که باید در این زمینه جهت‌گیری نشده است.

در نهایت داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده به صورت کتبی ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم.


بازنشر : آخرین خبر