مهران محمدی امین2023-05-09 16:54:07


رشد 60 درصدی درآمد مالیاتی کشور در دولت سیزدهم

مهر/ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش وزیر اقتصاد، درآمد مالیاتی کشور در دولت سیزدهم ۶۰ درصد رشد داشته است. علی خضریان در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص وصول درآمدهای مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی، گفت: در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، در ابتدا خاندوزی گزارشی از روش‌های نوین مالیات ستانی و برنامه‌های دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی به اعضای کمیسیون اصل نود ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش وزیر اقتصاد، درآمد مالیاتی کشور در دولت سیزدهم ۶۰ درصد رشد داشته است.

علی خضریان در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص وصول درآمدهای مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی، گفت: در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، در ابتدا خاندوزی گزارشی از روش‌های نوین مالیات ستانی و برنامه‌های دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی به اعضای کمیسیون اصل نود ارائه کرد.

وی افزود: بر اساس گزارش وزیر اقتصاد درآمد مالیاتی کشور در دولت سیزدهم ۶۰ درصد رشد داشته است.

اما آنچه واضح است اینکه همچنان شاهد معضل فرار مالیاتی و یا عدم پرداخت مالیات توسط برخی از شرکت‌های بزرگ هستیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: شرکت‌های صوری و غیر واقعی و کارت‌های بازرگانی بدون پشتوانه معضل اصلی مالیات ستانی در کشور است، همچنین برخی شرکت‌های بزرگ در کشور فرارهای مالیاتی بزرگی را داشته‌اند که گزارش آن به کمیسیون رسیده است و یکی از وارد کنندگان خودرو بر اساس گزارش وزیر اخیراً با برخورد به موقع اعمال قانون شده است.

بازار خضریان با بیان اینکه کمیسیون اصل نود برای تحقق عدالت مالیاتی و برخورد با دانه درشت‌هایی که با درآمدهای کلان از عمل به قانون مالیات استنکاف می‌کنند حساسیت ویژه دارد، گفت: پرونده مالیاتی ۱۰۰ شخصیت حقوقی و حقیقی که بیشترین معوقات مالیاتی را دارند با جزئیات و اعداد و ارقام در اختیار کمیسیون اصل نود قرار گرفته است و مقرر شد ابربدهکاران مالیاتی به تفکیک استان به کمیسیون معرفی و برنامه‌های دولت برای جلوگیری تکرار مسأله فرار مالیاتی به کمیسیون ارائه شود و متخلفان از قانون به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.


بازنشر : آخرین خبر