2023-01-17 15:34:18


رفتار مالیاتی دولت در سال بعد

اکو ایران/ درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده رشد 57 درصدی را نسبت به امسال نشان می‌دهد. بررسی میزان رشد مالیات‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم درآمدهای مالیاتی از دو بخش را کاهش داده است.

درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده رشد 57 درصدی را نسبت به امسال نشان می‌دهد.

بررسی میزان رشد مالیات‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم درآمدهای مالیاتی از دو بخش را کاهش داده است.

یکی از بخش‌ها، کاهش مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی است.

در عین حال دولت دو ردیف جدید در بودجه امسال در بخش درآمدهای مالیاتی اضافه کرده که مربوط به واردات خودرو و واردات گوشی تلفن همراه است.

در این برنامه، به تفکیک رشد 5 بند مربوط به درآمدهای مالیاتی را بررسی کردیم.


بازنشر : آخرین خبر