2023-01-18 18:46:08


رکوردشکنی 49 درصدی دولت با گرفتن مالیات از مردم در بودجه 1402

اعتماد/ در بودجه 1402 دولت پیشنهاد افزایش 49 درصدی مالیات را داده آماری که در 13 سال گذشته بی‌سابقه است. رکوردشکنی با جیب مردمی که در معیشت روزانه خود مانده‌اند.

در بودجه 1402 دولت پیشنهاد افزایش 49 درصدی مالیات را داده آماری که در 13 سال گذشته بی‌سابقه است.

رکوردشکنی با جیب مردمی که در معیشت روزانه خود مانده‌اند.

بدون اینکه پرداخت این مالیات در شرایط رکود اقتصادی و تورم بالا، خدمات و رونقی را برای آنها در پی داشته باشد.


بازنشر : آخرین خبر