2022-12-05 21:03:07


رییس سازمان مالیاتی خبر داد: افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیات در سال جاری

ایرنا/ رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه در سال جاری ۶۰ درصد منابع بودجه دولت از طریق مالیات تامین شد، گفت: در هشت ماه امسال ۳۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است. به گزارش ایرنا، «داود منظور» عصر دوشنبه در جلسه با معاون اقتصادی رییس جمهور، اظهار داشت: ۹۰ هزار میلیارد تومان صورت‌حساب الکترونیکی از آبان ماه تا کنون توسط شرکت‌های بورسی در سامانه مودیان صادر شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه در سال جاری ۶۰ درصد منابع بودجه دولت از طریق مالیات تامین شد، گفت: در هشت ماه امسال ۳۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته است.به گزارش ایرنا، «داود منظور» عصر دوشنبه در جلسه با معاون اقتصادی رییس جمهور، اظهار داشت: ۹۰ هزار میلیارد تومان صورت‌حساب الکترونیکی از آبان ماه تا کنون توسط شرکت‌های بورسی در سامانه مودیان صادر شده است.وی ادامه داد: ۳۷۳ هزار صورت‌حساب توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سامانه مودیان صادر شده است.رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده در این صورتحساب‌ها به ارزش ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.وی ادامه داد: ۵۳۲ حافظه الکترونیکی در اختیار شرکت‌های بورسی قرار گرفته است.منظور از فراخوان شرکت‌های دولتی در سامانه مودیان خبر داد و گفت: از دی‌ماه امسال ۴۸۲ شرکت دولتی وارد سامانه مودیان خواهند شد.وی عنوان کرد: بر اساس حجم فعالیت و فروش با افراد تعامل خواهیم کرد و بخش بزرگ خرید و فروش در سامانه مودیان ثبت خواهد شد.رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاترییس سازمان مالیاتی از رشد وصول مالیات خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ رشد ۵۸ درصدی در وصول مالیات را تجربه کنیم به طوری که در دولت سیزدهم نسبت به چند سال اخیر ماهانه وصول مالیات از ۱۵ همت به ۲۵ همت رسیده است.منظور عنوان کرد: در هشت ماه امسال ۳۱۰ هزار میلیارد تومان وصول کردیم این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۲ همت بوده که ۶۲ درصد رشد وصول مالیات داشته‌ایم.تامین ۸۰ درصد منابع بودجه با مالیات در سال آیندهوی تاکید کرد: هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی برای سال آینده مالیات ۶۷۰ همت در بودجه خواهد بود و سمت افزایش سهم مالیات در بودجه حرکت می‌کنیم.رییس سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: امسال ۶۰ درصد بودجه دولت را از طریق مالیات تامین کردیم و هدف‌گذاری برای ۸۰ درصد در بودجه سال آینده است.منظور با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی با رویکرد عدالت محرمانه در دولت سیزدهم دنبال می‌شود، گفت: دولت در این مدت تحولات مهمی را رقم زده و در حوزه مالیات توانسته‌ایم همسو با سیاست‌های دولت گام‌های مهمی را به سمت چرخش‌های تحول آفرین در نظام مالیاتی برداریم.وی بیان کرد: دولت سیزدهم در مسیر تغییرات، اقدامات مهمی را آغاز کرده‌ایم، رویکردها در جهت اصلاح نظام مالیاتی، کاهش فرارهای مالیاتی، استفاده از خدمات الکترونیکی مالیاتی، استقرار دولت الکترونیک با هدف کاهش مراجعه به سازمان، استفاده جامع از داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی است.یک میلیون مودی جدید نیز شناسایی شدرییس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه همه فعالیت‌های اقتصادی را رصد کنیم، بیان کرد: مودیان جدید شناسایی کرده در همین راستا یک و نیم میلیون اظهارنامه جدید دریافت کرده‌ایم؛ ضمن اینکه شناسایی مودیان همچنان ادامه دارد.منظور اضافه کرد: در هشت ماه امسال یک میلیون مودی جدید نیز شناسایی شد که به افزایش کیفیت رسیدگی‌ها کمک می‌کند تا کتمان‌های درآمدی را شناسایی کنیم و مالیات بهتری وصول کنیم.وی با اشاره به کاربردهای محوری پایگاه اطلاعات مودیان، گفت: سامانه مودیان باعث تحول خواهد شد و در این دولت به سمت حاکمیت داده‌ها در نظام مالیات حرکت کرده‌ایم.رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اکنون ۶۰ دستگاه دولتی و بانک مرکزی اطلاعات مالیاتی را در اختیار این سازمان قرار می‌دهند؛ اما هنوز تعدادی از سازمان‌ها اطلاعات را در اختیار این سازمان قرار نداده‌اند.
بازنشر : آخرین خبر