مهران محمدی امین2023-12-08 22:01:10


زارع‌پور: با پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها می توان به مردم سرعت های هزار مگابیتی ارائه کرد

ایرنا/ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در پروژه فیبر نوری، سرعت‌های ۸۰ برابری به مردم می‌دهیم و به زودی تمامی شهرهای بعضی از استان‌ها که اسامی آن‌ها اعلام می‌شود، از سرعت‌های نزدیک به ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار می‌شوند.   پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها از پروژه های زیرساختی شبکه است و با پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، سرعت های هزارمگابیتی را می توان به مردم ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در پروژه فیبر نوری، سرعت‌های ۸۰ برابری به مردم می‌دهیم و به زودی تمامی شهرهای بعضی از استان‌ها که اسامی آن‌ها اعلام می‌شود، از سرعت‌های نزدیک به ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار می‌شوند.

  پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها از پروژه های زیرساختی شبکه است و با پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، سرعت های هزارمگابیتی را می توان به مردم ارائه کرد.

شهرستان چهارباغ به عنوان یکی از نخستین شهرها تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفت و به این فناوری مجهز شد.

وی درباره حمایت از پیام رسان های ایرانی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جدی دنبال می‌کنیم، حمایت از پیام رسان‌ها، شبکه های داخلی، پهنای باند و تأمین زیر ساخت‌هاست.

حتی دولت در سال گذشته آیین نامه ای را تصویب کرد در راستای حمایت از کسب و کارهایی که روی پیام رسان‌های داخلی فعالیت دارند و روزانه به تعداد کاربران این شبکه‌ها افزوده می‌شود.

بازار


بازنشر : آخرین خبر