مهران محمدی امین2023-12-12 11:41:07


زارع: بیشترین رشد درآمدی بودجه ۱۴۰۳ مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی است

ایسنا/ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بیشترین رشد منابع بودجه سال ۱۴۰۳ از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی است که حدود ۴۰ درصد رشد داشته و میزان وابستگی به منابع نفتی حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.  .

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بیشترین رشد منابع بودجه سال ۱۴۰۳ از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی است که حدود ۴۰ درصد رشد داشته و میزان وابستگی به منابع نفتی حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.

 


بازنشر : آخرین خبر