مهران محمدی امین



2023-07-17 12:54:12


سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام و عضویت تمام مودیان در سامانه شد

ایسنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امورمالیاتی را مکلف کردند تا نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را بررسی کرده و ماده ۵ این لایحه را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امورمالیاتی را مکلف کردند تا نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را بررسی کرده و ماده ۵ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۵ این لایحه؛ از ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا عبارت «نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند» حذف و عبارت «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ راه‌اندازی سامانه مودیان نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آن‌ها در سامانه مؤدیان اقدام نماید.

در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مودیان مذکور مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی‌شوند.

» جایگزین آن می‌شود.

بازار


بازنشر : آخرین خبر