مهران محمدی امین2023-12-28 14:12:00


سازمان امور مالیاتی: خریداران طلا در اجرای قانون مالیات مشکلی نخواهند داشت

ایرنا/ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در قانون پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان مقرر شد تا طلافروشان فاکتور الکترونیک ارائه کنند تا مالیات‌شان بر اساس اجرت و حق‌العمل محاسبه شود بنابراین در اجرای این قانون، خریداران طلا مشکلی نخواهند داشت. مهدی موحدی سخنگو و رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفت و گویی درباره شایعات روزهای اخیر درباره مالیات طلافروشان اظهار داشت: طبیعی است با ایجاد بسترهای شفافیت، عده‌ای که از وضعیت غیرشفاف سود می‌بردند، به دلیل منافع شخصی یا گروهی، به شایعات دامن بزنند و سعی کنند تا مردم را نگران کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در قانون پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان مقرر شد تا طلافروشان فاکتور الکترونیک ارائه کنند تا مالیات‌شان بر اساس اجرت و حق‌العمل محاسبه شود بنابراین در اجرای این قانون، خریداران طلا مشکلی نخواهند داشت.

مهدی موحدی سخنگو و رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفت و گویی درباره شایعات روزهای اخیر درباره مالیات طلافروشان اظهار داشت: طبیعی است با ایجاد بسترهای شفافیت، عده‌ای که از وضعیت غیرشفاف سود می‌بردند، به دلیل منافع شخصی یا گروهی، به شایعات دامن بزنند و سعی کنند تا مردم را نگران کنند.

وی با تکذیب شایعات مالیات‌ستانی از مستاجران یا مالیات ۲۵ درصدی از خرید طلا افزود: سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا شرایط را برای تحقق وضعیت عادلانه در حوزه مالیات با سامانه پایانه‌های فروشگاهی مودیان در خصوص طلافروشان با ارائه فاکتور الکترونیک به سازمان مالیاتی توسط طلافروش مهیا کند.

موحدی بیان داشت: نرخ جدید مالیاتی برای مردم و طلافروشان درنظر گرفته نشده، آنچه ستانده می‌شود طبق جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده است که سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده تا میزان طلای فروخته شده بنکدار به طلافروشان و طلافروشان به مردم مشخص شود.

بازار وی اضافه کرد: اصل طلا از مالیات معاف بوده و فقط از اجرت و حق العمل با فاکتوری که به سازمان امور مالیاتی از طلافروشان ارائه می‌شود، مالیات دریافت می‌شود و دیگر مراجعات حضوری ماموران مالیاتی را نخواهیم داشت.


بازنشر : آخرین خبر