مهران محمدی امین2023-12-16 22:18:48


سخنگوی سازمان امور مالیاتی: پرونده جدید مالیاتی برای 15میلیون حساب تجاری تشکیل شد

اکو ایران/سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تشکیل پرونده مالیاتی برای 15 میلیون حساب تجاری خبر داد. مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ایجاد بسترهای ایجادکننده شفافیت، در یکی دو سال گذشته نسبت به ساماندهی دستگاه‌های پوز اقدام کردیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تشکیل پرونده مالیاتی برای 15 میلیون حساب تجاری خبر داد.

مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ایجاد بسترهای ایجادکننده شفافیت، در یکی دو سال گذشته نسبت به ساماندهی دستگاه‌های پوز اقدام کردیم.

وی افزود: بیش از 23میلیون دستگاه پوز وجود داشت که به پرونده مالیاتی الصاق نشده بودند و بخشی از این دستگاه بدون پرداخت مالیات، فعالیت می‌کردند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به شناسایی حساب‌های جدید تجاری و الصاق این حساب‌ها، به پرونده‌های مالیاتی، از درآمد 30 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات ابرازی مودیان خبرداد.

او البته گفت: هیچ اجباری برای پرداخت مالیات ابرازی قائل نشدیم.

بازار


بازنشر : آخرین خبر