2023-01-16 13:36:10


سخنگوی کمیسیون تلفیق: حقوق تا ۷ میلیون تومان معاف از مالیات است

تسنیم/سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان فعلا ۲۰ درصد است، گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت ۷ میلیون تومان است و معافیت مالیاتی نیز تا سقف ۷ میلیون تومان است. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1402، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: در ابتدای جلسه آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بودجه حضور پیدا کردند و به تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده پرداختند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان فعلا ۲۰ درصد است، گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت ۷ میلیون تومان است و معافیت مالیاتی نیز تا سقف ۷ میلیون تومان است.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1402، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: در ابتدای جلسه آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بودجه حضور پیدا کردند و به تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده پرداختند.

وی با اشاره به بررسی مصارف لایحه بودجه، افزود: آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونین وی در کمیسیون تلفیق حاضر شدند و به تشریح لایحه بودجه سال آینده پرداختند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: برای سال آینده دولت 360 هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته است و 104 هزار میلیارد تومان یارانه برای نان و 69 هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت و 46 هزار و 500 میلیارد تومان برای پزشک خانواده در نظر گرفته است.

زارع با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان فعلا 20 درصد است، تصریح کرد: حداقل حقوق کارمندان دولت 7 میلیون تومان است و معافیت مالیاتی نیز تا سقف 7 میلیون تومان است.

همچنین ایجاد صندوق های پیشرفت در استان ها که در لایحه هر استان هزار میلیارد تومان دیده است و دولت در لایحه بودجه حدود 15 هزار میلیارد تومان برای تثبیت بازار سرمایه پیش بینی کرده است.


بازنشر : آخرین خبر