2020-03-15 11:21:47


سرمایه گذاری روی مشارکت کارمندان

بخش عمده ای از منابع کسب و کارها ، منابع انسانی و انگیزه توام با تخصص است . همانطور که منابع دیگر نیاز به حفظ و بهره وری دارند ، منابع انسانی نیز نیاز به توجه و افزایش بهره وری است . یکی از جنبه های مهم در بهره وری ، ایجاد مشارکت در منابع انسانی است . 
 
بسیاری از شرایط فضاهای کاری باعث می شوند افراد احساس نارضایتی کنند. با این حال، کارکنان منحصر به فرد، واجد شرایط برای شناسایی مشکلات و ارائه راه حل هستند. نکات زیر را در نظر بگیرید هنگامی که می خواهید در مقیاس بزرگتر در محیط کاری تان، تغییری مثبت ایجاد کنید:
 
ساختار قدرت را درک کنید
در درون سازمان، سطوح مختلف قدرت می توانند وجود داشته باشند. در هنگام پرداختن به موضوعات درون شرکت، شناختن ساختارهای قدرت و تأثیر آنها بر سازمان بسیار مهم است. با درک قدرت هایی که وجود دارند و تأثیر می گذارند، می توانید یک رویکرد متناسب ارائه دهید که با شرایط خاص شما مطابقت داشته باشد.
 
گوش دادن، کلید درک موضوعات اصلی است
بسیاری از کارمندان، بویژه سطح پایین ممکن است احساس کنند که تمام کارهایی که انجام می دهند این است که به دستورات مقامات سطح بالا گوش دهند، زیرا توانایی هدایت و مسئولیت پذیری اغلب در موقعیت های سطح بالاتر محدود است. اما زمینه باید برای کارکنانی که احساس می کنند ایده ای برای گوش دادن و کمک به تغییر مثبت در سازمان دارند وجود داشته باشد. البته با گوش دادن قبل از ارائه راه حل، می توان مسائل اساسی را درک کرد و به درستی به آنها پرداخت تا نتیجه بهتری حاصل شود.
 
تحقیق خود را انجام دهید
درک مسائل کلیدی و مشکلات اساسی می تواند با یادگیری کمی بیشتر، بهتر درک شود. البته این امر مستلزم تحقیق است. یکی از راهبردهای مهم، مصاحبه کیفی است. با جمع آوری داده های مربوط به تجربه ای که می توان از طریق این مصاحبه ها انجام داد، می توان در زمینه رفع مشکلات در محل کار اطلاعات زیادی بدست آورد.
 
پیشنهادات خود را ارائه دهید، اما یک ذهن باز داشته باشید
در حالی که جمع آوری داده ها و اطلاعات در مراحل اولیه می تواند اطلاعات زیادی را برای اطلاع رسانی راه حل های شما به همراه داشته باشد، مهم است که راه حل ها را نیز پیشنهاد دهید. هر چند شناسایی مشکلاتی که در محیط کار وجود دارد یک جزء اصلی است، اما هیچ کس نمی خواهد در آن جا بنشیند و فقط از مشکلات شکایت کند.
مدیران و شرکت ها از تلاش اندیشمندان متمرکز بر راه حل قدردانی می کنند؛ کسانی که یک مسئله را شناسایی می کنند و سپس پیشنهادهایی در مورد چگونگی مقابله با آن ارائه می دهند. با این حال، حتی پس از شناسایی یک مشکل، بسیار مهم است که ذهن خود را نسبت به عقاید دیگران باز کنید. مراحل تحقیق و برنامه ریزی بسیار مفید است، اما هنگام به اشتراک گذاشتن داده های خود، ممکن است خودتان را به فکر و ایده برتر و مفید یک کارمند متمرکز کنید.
 
ارتباط موثر
ارتباطات یکی از مؤلفه های لازم در کلیه مراحل این فرآیند است. درک ضرورت برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار بسیار مهم است.
صرفنظر از اینکه موقعیت شما در شرکت کجا باشد، هر کارمند این فرصت را دارد که از تغییرات مثبت سخن بگوید. فکر کنید که چگونه می توانید این نقش را ایفا کنید و عامل واقعی تغییر شرکت خود باشید.
 
 
 

بازنشر : وب سایت تیارا t