مهران محمدی امین2023-09-10 23:15:10


سرگذشت سامانه مودیان مالیاتی

صدا و سیما/سازمان امور مالیاتی اعلام کرد؛ در صورت تایید لایحه تسهیل تکالیف مودیان، از اول مهر اشخاص حقوقی و از اول دی اشخاص حقیقی باید به سامانه مودیان متصل و صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. طبق قانون پایانه های فروشگاهی متخلفین علاوه بر محرومیت از معافیت های مالیاتی، به میزان ۱۰ درصد از میزان فروش جریمه می شوند.

صدا و سیما/سازمان امور مالیاتی اعلام کرد؛ در صورت تایید لایحه تسهیل تکالیف مودیان، از اول مهر اشخاص حقوقی و از اول دی اشخاص حقیقی باید به سامانه مودیان متصل و صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.

طبق قانون پایانه های فروشگاهی متخلفین علاوه بر محرومیت از معافیت های مالیاتی، به میزان ۱۰ درصد از میزان فروش جریمه می شوند.


بازنشر : آخرین خبر