مهران محمدی امین2023-05-19 16:16:59


سقف مالیات حقوق بگیران ۳۰ درصد اعلام شد

تسنیم/  رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مقررات مربوط به احکام بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد. با توجه به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402  کل کشور مقرر می دارد:١ - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال است.

  رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مقررات مربوط به احکام بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

با توجه به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402  کل کشور مقرر می دارد:١ - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال است.

2- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی،) مقرری یا مزد، حق شغل حق شاغل فوق‌العاده ها اضافه کار حق الزحمة حق مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اهم از مستمر با غیرمستقیم که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا خیرام الموضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوقهای سایر مشوقهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین از جمله ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03، ماده 25 قانون حمایت از معلولان مصوب 1396/12/20 به نرخهای زیر مشمول مالیات می باشد.

بازار -2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست ریال، تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال: ده درصد (%10)-2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال  تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال:  پانزده درصد (15%)-2-3- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون  ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال: بیست درصد (20%)-2-4 نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال به بالا: سی درصد (%30)


بازنشر : آخرین خبر