مهران محمدی امین2023-07-05 10:50:00


سهم دولت از مالیات خانه‌های خالی؛ ۱.۵ میلیارد تومان در 3 ماه

تسنیم/براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مالیاتی در سه ماهه اول سال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده اما در این میان تنها ۱. ۵ میلیارد تومان از خانه‌های خالی و ۱۵۰ میلیارد تومان از صادرکنندگان مواد خام وصول شده است.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مالیاتی در سه ماهه اول سال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده اما در این میان تنها ۱.

۵ میلیارد تومان از خانه‌های خالی و ۱۵۰ میلیارد تومان از صادرکنندگان مواد خام وصول شده است.

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع 137 هزار و 188 میلیون تومان مالیات وصول شده است.


بازنشر : آخرین خبر