2023-01-11 15:48:46


سهم ۷۲ درصد مالیات از درآمدهای دولت

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، با توجه به پیش بینی درآمد ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومانی مالیات، سهم مالیات از درآمدهای دولت برای سال آینده ۷۲ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمدهای عمومی دولت یک هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در این بین سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان (۸,۲۶۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال) در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر ۷۲ درصد خواهد بود.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     لایحه بودجه 1402     مالیات     درآمدهای دولت     درآمدهای مالیاتی