مهران محمدی امین2023-08-24 13:25:09


شخصی با تراکنش ۹ هزار میلیاردی در بازار طلا، بدون پرونده مالیاتی

فرهیختگان/ رئیس سازمان‌ مالیاتی گفت: ۶ شرکت دلال در حوزه آهن قراضه با فرار مالیاتی ۷۰۰ میلیار تومانی شناسایی شده است. ۱۴ هزار میلیارد تومان صورتحساب صوری از ۲ نفر کشف شده است.

فرهیختگان/ رئیس سازمان‌ مالیاتی گفت: ۶ شرکت دلال در حوزه آهن قراضه با فرار مالیاتی ۷۰۰ میلیار تومانی شناسایی شده است.

۱۴ هزار میلیارد تومان صورتحساب صوری از ۲ نفر کشف شده است.

شرکتی با فرار مالیاتی ۱۵۰ میلیارد تومانی شناسایی شده است.

بازار از یک شرکت خرید و فروش خودرو بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی کرده‌ایم.


بازنشر : آخرین خبر