2022-11-28 12:07:53


شرایط بخشودگی مالیاتی اصناف آسیب دیده از اتفاقات اخیر اعلام شد

تسنیم/رئیس سازمان امور مالیاتی بخشودگی مالیاتی برای اصناف آسیب‌دیده از اتفاقات اخیر را ابلاغ کرد. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی مشاغل، اصناف و واحد‌های صنفی و همچنین کسب و کار‌های آسیب دیده از اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی بخشودگی مالیاتی برای اصناف آسیب‌دیده از اتفاقات اخیر را ابلاغ کرد.داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی مشاغل، اصناف و واحد‌های صنفی و همچنین کسب و کار‌های آسیب دیده از اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.
بازنشر : آخرین خبر