مهران محمدی امین2023-07-11 15:19:14


شناسایی مالیاتی پزشکانی که از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند

تسنیم/ سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بخشی از جامعه پزشکی به دنبال استفاده از کارت به کارت یا پول نقد به جای کارتخوان است که برای تعدادی از آنها اخطاریه ارسال شده و بخش دیگر از پزشکان را از طریق حساب های مشکوک به تجاری، سامانه سوت زنی و بازرسی میدانی مهدی موحدی بک نظر در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: از سال 1389 استفاده از کارتخوان برای پزشکان الزام شد، پزشکان موظف به نصب دستگاه کارتخوان شدند تا درآمدشان شفاف شود تا مانند کارگران و کارمندان مالیات بدهد دین خود به جامعه را پرداخت کنند. وی افزود: سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت و راه های مختلف و متنوع در شناسایی فرارهای مالیاتی است در همین راستا سامانه سوت زنی را فعال کرده ایم تا بسیاری از مردم وقتی با موضوع کارت به کارت، دریافت پول نقد و یا سکه مواجه می شوند گزارش تخلف را ثبت کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بخشی از جامعه پزشکی به دنبال استفاده از کارت به کارت یا پول نقد به جای کارتخوان است که برای تعدادی از آنها اخطاریه ارسال شده و بخش دیگر از پزشکان را از طریق حساب های مشکوک به تجاری، سامانه سوت زنی و بازرسی میدانی مهدی موحدی بک نظر در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: از سال 1389 استفاده از کارتخوان برای پزشکان الزام شد، پزشکان موظف به نصب دستگاه کارتخوان شدند تا درآمدشان شفاف شود تا مانند کارگران و کارمندان مالیات بدهد دین خود به جامعه را پرداخت کنند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی به دنبال شفافیت و راه های مختلف و متنوع در شناسایی فرارهای مالیاتی است در همین راستا سامانه سوت زنی را فعال کرده ایم تا بسیاری از مردم وقتی با موضوع کارت به کارت، دریافت پول نقد و یا سکه مواجه می شوند گزارش تخلف را ثبت کنند.

بازار سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: از طریق سامانه و روش های مختلف از جمله رصد حساب های بانکی مشکوک به تجاری، پزشکانی که تخلف کرده بودند شناسایی شدند و اسامی آنها به ادارت کل کشور و سازمان نظام پزشکی ارسال شد.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی عدم استفاده از کارتخوان ادامه دارد گفت: پزشکانی که اسامی آنها ثبت شده است از مزایای تبصره 100 سازمان امور مالیاتی محروم شدند این افراد به عنوان افراد مارک دار هستند که باید مالیات واقعی را پرداخت کنند.

بک نظر خاطر نشان کرد: یک سری از پزشکان نظام پزشکی با حساب های شخصی کار نمی کنند و در بعضی از موارد از حساب منشی، خانواده و یا یک حساب تجاری دیگر استفاده می کردند، حساب های مشکوک به تجاری شناسایی و به پرونده مالیاتی متصل شد ضمن اینکه شناسایی پزشکان متخلف از طریق بازرسی های میدانی نیز صورت می گیرد.

استفاده از روش های نوآورانه در شناسایی فرارهای مالیاتیوی با بیان اینکه برای شناسایی اصنافی که از کارتخوان استفاده نمی کنند نیاز به ابزارهای پیشرفته تر داریم گفت: تنها پزشکان نیستند بلکه اقشار مختلف از اصناف نیز هستند که به دنبال فرار مالیاتی هستند در همین راستا از روش های نوآورانه و بدیع برای شناسایی این افراد استفاده می کنیم.

بک نظر ادامه داد: رویکرد سازمان امور مالیاتی داده محوری است که تلاش کردیم تا مالیات ستانی عادلانه را رقم بزنیم مالیات از اصناف به دو شکل است یکی از طریق تسلیم اظهار نامه و دیگری تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم است این تبصره برای مشاغل خرد است مودیانی که درآمدی سالانه آنها کمتر از 6 میلیارد و 700 میلیون تومان باشد بر این اساس بدون اینکه به آنها مراجعه کنیم فروش حاصل از دستگاه های پز و حساب های تجاری که معرفی کرده بودند را شناسایی کردیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: حساب های مشکوک به تجاری را در تفاهمنامه ای با بانک مرکزی دنبال می کنیم تا جایی که صرفا مواردی که ناظر بر فعالیت مشکوک به تجاری است را شناسایی کردیم.

وی از افزایش 20 درصدی تعداد مودیان خبر داد و گفت: همچنین میزان مالیات هم افزایش یافته است این در حالی است که کسی را مجبور به پرداخت مالیات نکردیم امسال در عملکرد مالیات ابرازی و مقطع تبصره 100 افزایش قابل توجهی داشت.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: متوسط مالیات پرداختی اصناف در سال 1400 میانگین یک میلیون و 300 هزار تومان و در سال 1401، 2میلیون و 600 هزار تومان و امسال پنج میلیون و 800 هزار تومان در سال و معادل زیر 500 هزار تومان در ماه بوده است که این مالیات برابری می کند با مالیاتی که یک کارمند با حقوق 11 میلیون تومانی پرداخت می کند.

بک نظر با اشاره به اینکه امسال مالیات 50 درصد اصناف صفر بوده است گفت: به طور میانگین 40 درصد اصناف زیر 30 میلیون تومان مالیات می دهند همچنین میانگین نمایشگاه های اتومبیل امسال 11 میلیون تومان ، پزشکان 35 میلیون تومان و طلا فروشان 11 تومان مالیات می دهند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال طلا فروشی داشته ایم که سال گذشته پنج میلیون تومان مالیات پرداخت می کرد ولی امسال 650 میلیون تومان برایش مالیات محاصبه کرده ایم این مالیات در مرحله ابرازی است که ما اطلاعات حساب و خرید و فروش ها را ارائه کرده ایم.

2300 میلیارد تومان درآمد سلبریتی هاسخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه امسال 515 سلبریتی شناسایی شدند گفت: تعدادی از این افراد از طریق شرکت های تبلیغاتی و تعدادی از طریق گردش حساب و سایر موارد شناسایی شدند برای 123 سلبریتی و اینوئنسر اکنون کار تشخیص مالیات صورت گرفته است اما مالیاتی که خودشان ابراز کرده اند تناسبی با درآمدشان ندارد، 2300 میلیارد تومان واریزی به حساب اینها بوده است.

وی عنوان کرد: برخی مدعی شدند که سلبریتی ها در فضاهای ممنوع و فیلترینگ فعالیت کرده اند و چرا باید مالیات پرداخت کنند این در حالی است که هر چند این فضا فیلیترینگ شده است ولی این افراد فعالیت اقتصادی داشته اند و میلیارد میلیارد به حساب آنها وارد می شود باید مانند کارمندان و کارگران که مالیات پرداخت می کنند، باید مالیات بدهند.

بک نظر با اشاره به شناسایی بانک هایی که باید تسهیلات مسکن پرداخت می کردند ولی تسهیلات پرداخت نکردند، گفت: به امور مالیاتی ماموریت داده است تا این بانک ها را شناسایی کنند، بسیاری از بانک ها مشمول این نوع مالیات هستند.

به پیج اینستاگرامی بپیوندید


بازنشر : آخرین خبر