2023-03-09 18:52:10


شناسایی ۱۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در ۴ استان

صدا و سیما/ رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: مقابله با پرونده‌های مالیاتی به ویژه فراریان بزرگ مالیاتی و کلاهبرداران مالیاتی، رویکرد غالب سازمان امور مالیاتی کشور در سال آینده خواهد بود. امسال بالغ بر ۲۵۰ پرونده مهم فرار مالیاتی شناسایی کردیم که منجر به بازداشت ۳۰۰ نفر شد.

صدا و سیما/ رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: مقابله با پرونده‌های مالیاتی به ویژه فراریان بزرگ مالیاتی و کلاهبرداران مالیاتی، رویکرد غالب سازمان امور مالیاتی کشور در سال آینده خواهد بود.امسال بالغ بر ۲۵۰ پرونده مهم فرار مالیاتی شناسایی کردیم که منجر به بازداشت ۳۰۰ نفر شد.‌اخیراً در ۴ استان توانستیم بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی کنیم.
بازنشر : آخرین خبر