2023-02-10 00:26:50


شناسایی ۷هزار شرکت صوری دارای فرار مالیاتی در کشور

ایسنا/رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است. داوود منظور در حاشیه افتتاحیه متمرکز پروژه‌های عمرانی سازمان امور مالیاتی در شهرستان نیشابور درباره میزان فرار مالیاتی در کشور خاطرنشان کرد: چون عمدتاً فرارهای مالیاتی از نظر سازمان پنهان است به همین دلیل نمی‌توانیم عدد مشخصی را درباره میزان فرار مالیاتی اعلام کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است.

داوود منظور در حاشیه افتتاحیه متمرکز پروژه‌های عمرانی سازمان امور مالیاتی در شهرستان نیشابور درباره میزان فرار مالیاتی در کشور خاطرنشان کرد: چون عمدتاً فرارهای مالیاتی از نظر سازمان پنهان است به همین دلیل نمی‌توانیم عدد مشخصی را درباره میزان فرار مالیاتی اعلام کنیم.

وی با اشاره به اینکه فرارها معمولاً دور از چشم سازمان امور مالیاتی است، تصریح کرد: هرچند برخی فعالان اقتصادی به شیوه‌های گوناگونی فرار مالیاتی دارند اما تلاش داریم شیوه‌ها را شناسایی و راه را برای فرار مالیاتی ببندیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: یکی از راه‌های فرارهای مالیاتی مهم، شرکت‌های کاغذی و صوری است و این عمدتاً توسط کسانی که ذینفع اصلی هستند و می‌خواهند فعالیت خود را پنهان کنند بنا می‌شوند و به نام این اشخاص کسب و کار صورت می‌گیرد.

وی گفت: تلاش کردیم با شیوه‌های مختلف شرکت‌های صوری و ذی‌نفعان اصلی را شناسایی کنیم، در مجموع طی سال‌های مختلف تاکنون ۷۰۰۰ شرکت صوری و در ماه‌های اخیر نیز ۱۰۰ شرکت دیگر شناسایی شده است.

منظور افزود: یک شرکت صوری و کد فروش را در آذربایجان شرقی شناسایی کردیم که میزان فاکتورهای صوری صادره این شرکت بالغ‌بر ۵ هزار میلیارد تومان بود، یک شرکت مشابه در یزد هم که اقدام به تولید اعتبار مالیاتی کاذب می‌کرد با ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار شناسایی و برخورد شده است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور به تدریج گریزگاه‌های فرار مالیاتی بسته شود، اذعان کرد: یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی شناسایی مؤدیان جدید است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پارسال ۲ میلیون مؤدی جدید و از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون نفر مؤدی جدید شناسایی شده است، در مجموع با هر شیوه‌ای فرار مالیاتی صورت گیرد شناسایی می‌شوند.


بازنشر : آخرین خبر