2023-05-12 21:56:06


صنعت پادکست؛ کسب و کار جدید

اکو ایران/ صنعت پادکست به یکی از صنایع پرطرفدار در دنیای مدرن تبدیل شده که در همه جا هواداران خودش را دارد. در آمریکا مردم بیش از یک دهه پیش نسبت به این محتوای صوتی آگاهی پیدا کرده‌اند.

صنعت پادکست به یکی از صنایع پرطرفدار در دنیای مدرن تبدیل شده که در همه جا هواداران خودش را دارد.

در آمریکا مردم بیش از یک دهه پیش نسبت به این محتوای صوتی آگاهی پیدا کرده‌اند.

استقبال مخاطبان از پادکست، پای بسیاری از افراد را به این صنعت باز کرده‌است.

اما آیا می‌توان به آینده کسب‌وکارهای پادکستی امید داشت؟نسیم بنایی از صنعت پادکست گزارش می‌دهد.


بازنشر : آخرین خبر