2023-06-03 21:54:58


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سوداگری در بازارهای مالی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می‌شود

نوداقتصادی/ مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش زیادی از افزایش و تلاطمات قیمتی در بازارهای مختلف علتش سوداگری است نه شرایط اقتصادی. من معتقدم جلوی سوداگری در بازارهای ارز، طلا و ملک با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می‌شود.

نوداقتصادی/ مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش زیادی از افزایش و تلاطمات قیمتی در بازارهای مختلف علتش سوداگری است نه شرایط اقتصادی.

من معتقدم جلوی سوداگری در بازارهای ارز، طلا و ملک با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گرفته می‌شود.

این قانون تا الان اجرا نشده و منتظر تایید شورای نگهبان است.


بازنشر : آخرین خبر