2023-06-20 14:14:04


فردا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

ایسنا/ سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که فردا ۳۱ خرداد آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه است. مهدی موحدی بکنظر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: قابل توجه اصناف و صاحبان محترم مشاغل: مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه ۳۱ خردادماه است و تمدید این مهلت قانونی صرفا با صدور مجوز قانونی و مراجع ذیصلاح ممکن است (تا این لحظه مجوزی صادر نشده است).

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که فردا ۳۱ خرداد آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه است.

مهدی موحدی بکنظر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: قابل توجه اصناف و صاحبان محترم مشاغل: مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه ۳۱ خردادماه است و تمدید این مهلت قانونی صرفا با صدور مجوز قانونی و مراجع ذیصلاح ممکن است (تا این لحظه مجوزی صادر نشده است).

اکیدا توصیه می‌شود تا قبل اتمام این مهلت نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام کنید.

بازار


بازنشر : آخرین خبر