مهران محمدی امین

مشاوره، طراحی، تولید نرم افزار


طراحی تولید نرم افزار فعالیتی می باشد که بیشتر ارزش کیفی آن به توانایی و تخصص کارشناسان بخش تولید مرتبط است. یکی از اساسی ترین دلایل در ساماندهی و اجرایی شدن موفق یک سیستم نرم افزاری در هر شرکت و سازمانی، مشاوره تخصصی با نیروی کارشناس حوزه مرتبط با نرم افزار می باشد که موجب می گردد تا مناسبترین شیوه در طراحی و تولید نرم افزار انتخاب گردد و تصمیمات درست و دقیق بر اساس دانش و تجربیات نیروی مشاور طراحی و تولید نرم افزار گرفته شود.

مدیر محصول تیم نرم افزاری پروژه نرم افزاری مدیریت پروژه نرم افزاری

پرسش های متداول درباره مشاوره، طراحی، تولید نرم افزار

مجموعه تیارا چه مواردی را در زمینه مالی و سرمایه گذاری ارائه می دهد؟

تیارا در زمینه های مشاوره در حوزه های خدمات مالی، حسابداری، حسابرسی، قوانین مالیاتی، بازار سرمایه با رویکرد ایجاد یک ساختار امن مالی در سازمان ها و کسب و کارها ارائه خدمات و مشاوره را تحت عنوان مالی و سرمایه گذاریارائه می دهد.فناوری اطلاعات