مشاوره و اجرا مدیریت پروژه های نرم افزاری


استفاده از تجربیات مشاور طراحی و تولید نرم افزار چنانچه مطابق با جدیدترین استانداردهای موجود و به شیوه های نوین و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه گردد کمک شایانی به موفقیت یک پروژه نرم افزاری خواهد کرد.

شرکت های نرم افزاری، سازمان ها و کسب و کارها بر اساس نیازمندی های توسعه و گذر زمان و یا تولید یک محصول نرم افزاری برای مشتریان خود نیاز دارند که نرم افزارها و سامانه هایی را طراحی و تولید نمایند و یا در پروسه توسعه و ارائه خدمات نیازمند کاهش هزینه و چابک سازی هستند.

در طراحی و تولید نرم افزارها و سامانه های اطلاعاتی چالش های زیر نیازمند تجربیات و مشاوره مناسب است :

  • انطباق امکانات و تکنولوژی های نرم افزارها و سامانه ها با نیازمندی های سازمان و کسب و کار و بازار مشتریان
  • مدیریت محصول به شکلی توجیه پذیر از نظر عمر محصول، تقاضای بازار و تداوم و پایداری درآمدزایی و ایجاد ارزش
  • هزینه های طراحی، تولید، استقرار
  • مدیریت دانش، مستندسازی و خطاناپذیری وکاهش هزینه ها و درگیری منابع تولید و توسعه

ارزیابی های عملکرد، تحلیل بازار فناوری، بازمهندسی فرایند های تولید و پشتیبانی نرم افزار، مدیریت دانش و نگهداری تجربه های فردی به شکل مستند و قابل ارائه و انتقال با رویکرد چابکی و کاهش هزینه خدماتی است که مشاوره مدیریت و توسعه تیارا ارائه می دهد .

 

 فناوری اطلاعات