مهران محمدی امین

مشاوره و ارزیابی برای خرید و استقرار سامانه های سازمانی


سازمان ها برای تهیه و خرید سامانه های اطلاعاتی، نرم افزارهایی مثل اتوماسیون اداری، پرتال های سازمانی و سامانه های اداری و مدیریتی نیازمند ارزیابی و شناخت فنی امکانات سامانه ها و نرم افزارها هستند.

نرم افزار جامع اتوماسیون اداری و سازمانی ، حقوق و دستمزد، کارگزینی ، حضور و غیاب، حسابداری ، بازرگانی ، صرافی ، خزانه داری ، انبار و تولید ، مدیریت اسناد.

پرسش های متداول درباره مشاوره و ارزیابی برای خرید و استقرار سامانه های سازمانی

مجموعه تیارا چه مواردی را در زمینه مشاوره و توسعه مدیریت ارائه می دهد؟

تیارا در زمینه های عارضه یابی، برنامه ریزی استراتژیک، طراحی ساختار و سازمان مدیریت دانش، مدیریت جریان اطلاعات و هوشمندی تجاری ارائه خدمات و مشاوره را تحت عنوان مشاوره و توسعه مدیریتارائه می دهد.


فناوری اطلاعات