مشاور مدیریت محصول، مدیریت پروژه چابک


دنیای امروز دنیای چابک است و روش مدیریت پروژه چابک می‌تواند کمک بزرگی برای شرکت‌هایی باشد که می‌خواهند چابکی را در محصولات و پروژه‌هایشان تجربه کنند. با این حال پیاده‌سازی صحیح روش‌های چابک با کمک یک مشاور و یا مربی با تجربه می‌تواند سرعت رسیدن به هدف و حل مشکلات سر راه را ساده‌تر کند.

روش چابک در ابتدا برای صنعت نرم افزار ایجاد شد تا مسائل و مشکلات را به سرعت شناسایی و رفع کند. این موضوع برای توسعه دهندگان و تیم‌ها شرایط مناسبی را فراهم می‌کند تا محصولاتی کارآمدتر و مناسب‌تر را با سرعت بیشتر از طریق جلسات کوتاه و تعاملی به مشتریان ارائه دهند.
با وقوع تحول دیجیتال بسیاری از شرکت‌ها به نوعی محل کار دیجیتال مهاجرت کردند. در این زمینه، تفکر چابک بهترین روش برای سازمان‌هایی است که می‌خواهند در نحوه مدیریت پروژه‌های خود تغییر ایجاد کنند.
روش چابک، با افزایش انعطاف پذیری، شفافیت، بهره‌وری، کیفیت، رضایتمندی و کاهش ریسک به کمک کسب و کارها می‌آید. به بیان دیگر، این روش برای کنترل و هدایت سازمان‌ها بسیار قدرتمند و کارآمد است.
گفتیم روش چابک یا روش Agile یکی از روش‌های مدیریت پروژه است. این روش برای تمرکز بر پیشرفت مستمر و مداوم در توسعه محصولات و خدمات از چرخه‌‌ای به نام sprints استفاده می‌کند. به این معنی که در فرایند تولید و توسعه محصولات نرم افزاری، نیازمندی‌های سیستم باید در قالب بک لاگ محصول (Product backlog)، قبل از مرحله Sprint آماده باشد. البته این به معنای کامل و بی نقص بودن نیست، زیرا همان طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، ماهیت اصلی متدولوژی Agile بر این اساس ایجاد شده که User story ها در حین تکرار به تکامل برسند.
هر چند متد Agile در ابتدا برای توسعه نرم افزار ایجاد شده بود، اما نشان داد که برای کنترل و مدیریت پروژه‌های مختلف مانند برنامه‌های بازاریابی نیز، رویکردی ارزشمند و موثر است.
 


فناوری اطلاعات