مهران محمدی امین2023-05-31 21:09:02


قانون مالیات بر عایدی سرمایه در چه صورتی بی‌خاصیت می‌شود؟

نوداقتصادی/ محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان مالیاتی گفت: اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل تورمی اجرایی شود، بی خاصیت می‌شود. مراجع نظارتی بالادستی جلوی بازدارندگی این قانون را نگیرند.

نوداقتصادی/ محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان مالیاتی گفت: اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل تورمی اجرایی شود، بی خاصیت می‌شود.

مراجع نظارتی بالادستی جلوی بازدارندگی این قانون را نگیرند.


بازنشر : آخرین خبر