2023-06-14 07:32:19


قیمت‌گذاری مسکن در کشور به شدت ناامید کننده است/ مالیات بر خانه‌های خالی نتوانست تورم مسکن را کنترل کند

کارشناس حوزه مسکن گفت: اوضاع قیمت‌گذاری مسکن در کشور به شدت ناامید کننده است و حتی مالیات بر خانه‌های خالی هم نتوانسته تورم مسکن را کنترل کند.

مجید گودرزی درگفتگو با خبر فوری افزود: می‌توان به طور قطع گفت که افزایش قیمت اجاره بها و قیمت مسکن به دلیل مشخص نبودن قیمت واقعی زمین ها و ساختمان‌ها است.

این گفتگو را بشنوید.


بازنشر : منبع: خبر فوری