مهران محمدی امین2023-11-21 13:59:52


لحاظ‌شدن هزینه‌ها‌ی خانوار در نظام مالیات مبتنی بر مجموع درآمد

فارس/  مریدی فریمانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: نظام مالیات مبتنی بر مجموع درآمد نظام دروازه‌بان مالیات‌ها است، در این طرح باید فرد اظهارنامه تکمیل و منابع درآمدی و مالیات‌های پرداختی خود را اعلام کند تا بر اساس باقیمانده سودی که داشته و در اظهارنامه عنوان کرده، از آنان مالیات اخذ شود.  .

  مریدی فریمانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: نظام مالیات مبتنی بر مجموع درآمد نظام دروازه‌بان مالیات‌ها است، در این طرح باید فرد اظهارنامه تکمیل و منابع درآمدی و مالیات‌های پرداختی خود را اعلام کند تا بر اساس باقیمانده سودی که داشته و در اظهارنامه عنوان کرده، از آنان مالیات اخذ شود.

 


بازنشر : آخرین خبر