مهران محمدی امین



2022-12-14 16:42:06


لزوم پرداخت وجه وصولی یک در هزار ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

رئیس اتاق اصناف ایران بر ضرورت تخصیص و پرداخت وجه وصولی یک در هزار تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فرهانی در خصوص ضرورت تخصیص و پرداخت وجه وصولی یک در هزار تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده، صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوصی نزد خزانه منظور تا حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌کنند پرداخت کند.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در این راستا اتاق اصناف ایران با مجموعه‌ای متشکل از ۸۰۰۰ تشکل صنفی از طریق همکاری و تعامل سازنده با سازمان امور مالیاتی کشور همواره نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات به ویژه در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی مؤدیان و توسعه خوداظهاری مالیاتی ایفا کرده است.

لیکن علیرغم اقدامات مؤثر و سازنده صورت گرفته تاکنون هیچ گونه اعتباری از محل ردیف بودجه مربوطه به تبصره یاد شده (ردیف ۱۴۰ ۱۶۰ جدول شماره ۵ قانون بودجه) تخصیص و پرداخت نشده است.

این در حالی است که بر اساس میزان وصولی مالیات مشاغل در ۸ ماهه اول سال جاری مبلغ اعتباری قابل پرداخت موضوع تبصره مذکور بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال تا پایان آبان ماه است.

نوده فراهانی تاکید کرد: به همین منظور و در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و به جهت تقویت تعاملات اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی کشور در تحقق اهداف بودجه‌ای کلان دولت، مکاتباتی با وزارت اقتصاد و دارایی صورت پذیرفته است و اتاق اصناف ایران خواستار تخصیص هر چه سریع‌تر و پرداخت وجه وصولی یک در هزار موضوع تبصره یاد شده به این اتاق و درج رقم دقیق اعتبار موضوع تبصره یاد شده در ردیف مربوطه متناسب با ارقام پیش‌بینی (مصوب) مالیات مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است.


بازنشر : مهر

برچسب‌ها     سازمان امور مالیاتی کشور     اتاق اصناف ایران     قاسم نوده فراهانی