2023-01-10 15:55:15


مالیات بر عایدی سرمایه؛ قانونی جهانی

تسنیم/ تجربه‌نگاری جهانی نشان داده است وجود قانونی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» به کنترل نوسانات بازارهای مسکن، طلا و ارز کمک شایانی کرده است. این طرح در مجلس ایران نیز در دست بررسی است.

تجربه‌نگاری جهانی نشان داده است وجود قانونی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» به کنترل نوسانات بازارهای مسکن، طلا و ارز کمک شایانی کرده است.این طرح در مجلس ایران نیز در دست بررسی است.
بازنشر : آخرین خبر