مهران محمدی امین2024-01-02 19:36:45


مالیات نقل و انتقال سهام غیر بورسی الکترونیکی شد

فارس/رئیس سازمان امور مالیاتی خبرداد که اخذ مالیات نقل‌ و انتقال سهام غیر بورسی الکترونیکی شد. محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در صفحه مجازی خود نوشت: اقدام ۳۱ ام سازمان مالیاتی در جهت تکریم مودیان و بهبود محیط کسب و کار در زمینه اخذ مالیات نقل‌وانتقال سهام غیر بورسی، به شکل الکترونیکی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبرداد که اخذ مالیات نقل‌ و انتقال سهام غیر بورسی الکترونیکی شد.

محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در صفحه مجازی خود نوشت: اقدام ۳۱ ام سازمان مالیاتی در جهت تکریم مودیان و بهبود محیط کسب و کار در زمینه اخذ مالیات نقل‌وانتقال سهام غیر بورسی، به شکل الکترونیکی است.

به گفته وی، با اخذ الکترونیکی مالیات نقل و انتقال سهام، علاوه بر کاهش زمان این فرآیند از چند روز به چند دقیقه، فعالان اقتصادی از سالانه بیش از 200 هزار تردد و مراجعه حضوری بی نیاز شدند.


بازنشر : آخرین خبر