2023-06-06 23:41:10


مالیات ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای ۶۳ هزار خانه‌ خالی

ایسنا/ رئیس سازمان امور مالیاتی از انجام تفاهم‌هایی با وزیر راه و شهرسازی برای اجرای بهتر مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد. سید هادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:در جلسه امروز با وزیر محترم راه و شهرسازی تفاهم‌های مهمی برای اجرای هر چه بهتر و قوی‌تر مالیات بر خانه‌های خالی انجام دادیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی از انجام تفاهم‌هایی با وزیر راه و شهرسازی برای اجرای بهتر مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد.

سید هادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:در جلسه امروز با وزیر محترم راه و شهرسازی تفاهم‌های مهمی برای اجرای هر چه بهتر و قوی‌تر مالیات بر خانه‌های خالی انجام دادیم.

تاکنون برای بیش از ۶۳ هزار واحد مسکونی معرفی شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برگ مطالبه مالیاتی بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.


بازنشر : آخرین خبر