2023-07-12 23:18:12


مالیات 30 میلیاردی برای حدود 130 اینفلوئنسر

صدا و سیما/  رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد: برای 500 نفر از اینفلوئنسرها پرونده مالیاتی تشکیل شده که حدود 130 نفر از آنها اظهارنامه تکمیل کرده‌اند. مالیات اظهاری این حدود 130 نفر 500 میلیون تومان بوده که در بررسی‌های ما این رقم به 30 میلیارد تومان رسید.

صدا و سیما/  رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد: برای 500 نفر از اینفلوئنسرها پرونده مالیاتی تشکیل شده که حدود 130 نفر از آنها اظهارنامه تکمیل کرده‌اند.

مالیات اظهاری این حدود 130 نفر 500 میلیون تومان بوده که در بررسی‌های ما این رقم به 30 میلیارد تومان رسید.


بازنشر : آخرین خبر