مهران محمدی امین2023-07-29 13:08:14


متهمان فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت شناسایی شدند! . ۳۰۸ هزار کد ملی در حال بررسی است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس مرکز تنظیم مقررات گفت: حدود ۳۰۸ هزار کد ملی مشکوک را شناسایی کردیم که حداقل یکی از حساب‌های آنها حساب مشکوک به فعالیت تجاری بوده‌است.

مهدی موحدی بکنظر گفت: با بانک مرکزی تفاهمی صورت گرفت و اقداماتی در راستای شناسایی افرادی که با حساب‌های شخصی فعالیت تجاری می‌کردند انجام شد و حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری یا دارای الگوی شبه تجاری رصد شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: ۳۰۸ هزار کد ملی افرادی که در یک ماه، فعالیت تجاری یا شبه تجاری با حساب های شخصی داشتند شناسایی شده و دسته بندی شدند.

او افزود: برخی از این افراد دارای پرونده مالیاتی هستند، اما حدود ۱۷۶ هزار نفر هم رفتارهای مشکوک به فعالیت‌های تجاری داشتند، اما پرونده ای ندارند.

 

رئیس مرکز تنظیم مقررات یادآور شد: بر اساس کدملی‌ها محل سکونت، محل فعالیت اقتصادی شناسایی شده و اطلاعات در اختیار تمام ادارات کل امور مالیاتی قرار خواهد گرفت تا با بررسی های بیشتر متوجه شویم که آیا واقعا فعالیت تجاری صورت میگیرد یا خیر، چون ممکن است برخی از این تراکنش‌ها مربوط به فردی باشند که مدیر ساختمان یا برج است و یا به صندوق‌های خانوادگی مربوط شود در نتیجه این گروه شامل پرداخت مالیات نخواهد‌شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: افرادی که از حساب‌های شخصی یا حساب‌های فرزندان یا سایر اقوام و بستگان یا حتی از طریق کرایه کردن کارت برای فعالیت های تجاری استفاده کرده‌باشند، متهمان فرار مالیاتی هستند و با آنها برخورد خواهدشد.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی پولشویی‌ها و فرارهای مالیاتی که ممکن است از طریق خیریه ها و برخی صندوق های قرض‌الحسنه شکل گرفته باشد درحال انجام است‌.


بازنشر : منبع: خبر فوری