مهران محمدی امین2022-12-09 00:49:00


محسن رضایی: فرار مالیاتی منجر به افزایش تورم می‌شود

ایبنا/ محسن رضایی؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: جلوگیری از تورم و کسری بودجه از مهمترین اهداف مالیات‌ستانی به حساب می‌آید. چرا ۱۰۰ هزار نفر تورم ایجاد کنند تا ۸۵ میلیون نفر این تورم را بپردازند؟.

ایبنا/ محسن رضایی؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: جلوگیری از تورم و کسری بودجه از مهمترین اهداف مالیات‌ستانی به حساب می‌آید.

چرا ۱۰۰ هزار نفر تورم ایجاد کنند تا ۸۵ میلیون نفر این تورم را بپردازند؟


بازنشر : آخرین خبر