مهران محمدی امین2023-10-25 17:52:51


مخالفت مجلس با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

ایسنا/نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با افزایش یک واحدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لوایح بودجه سنواتی مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز ( چهارشنبه)  و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با افزایش یک واحدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لوایح بودجه سنواتی مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز ( چهارشنبه)  و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند.

در ماده الحاقی ۳ به لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که؛ در لوایح بودجه‌ سنواتی یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

هفتاد درصد (%۷۰) آن در اختیار دولت برای طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت و سی درصد (۳۰%) باقی مانده به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجائی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای ‌طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای و نیز امور ورزشی اختصاص می یابد.


بازنشر : آخرین خبر