2023-01-01 16:07:57


مخالفت مجلس با توقف بررسی "طرح مالیات بر عایدی سرمایه"

ایرنا/ وکلای ملت با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف بررسی " طرح مالیات بر عایدی سرمایه" مخالفت کردند. در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه_ ۱۱ دی_مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر مسکوت ماندن" طرح مالیات بر عایدی سرمایه" در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

ایرنا/ وکلای ملت با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف بررسی " طرح مالیات بر عایدی سرمایه" مخالفت کردند.

در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه_ ۱۱ دی_مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر مسکوت ماندن" طرح مالیات بر عایدی سرمایه" در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در جلسه نوبت صبح امروز بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود.

در ادامه محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از پیشنهاد دهندگان بر لزوم ارائه لایحه‌ای از سوی دولت در این خصوص تاکید کرد.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده و خواستار بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شد.

در پایان نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند و مجددا بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.

ادامه دارد.

.

.


بازنشر : آخرین خبر